Spreekvaart Logopedie is te bereiken op 0186-680176

Spreekvaart is opgericht door Monique Meulenkamp en Gertrude Punt-Stoopendaal. Spreekvaart logopedie is een allround logopediepraktijk gevestigd in Zuid-Holland in Numansdorp, Klaaswaal, Zuid-Beijerland, Maasdam, Strijen, ‘s-Gravendeel, Westmaas, Rotterdam-Zuid, Gorinchem,  Breda, Spijkenisse, Schiedam en Zoetermeer.

Wij behandelen kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van stem-, spraak- taal- en gehoor. Om u en/ of uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden vinden wij het heel belangrijk om intensief samen te werken met bijvoorbeeld de verwijzende instantie en/of de school.

OVER ONS

Spreekvaart logopedie is ontstaan uit een samenvoeging van diverse logopediepraktijken in de Hoeksche Waard. Door het bundelen van onze kwaliteiten staan we samen garant voor een optimale zorg voor onze clienten. Onze logopedisten werken al jaren binnen de Hoeksche Waard, zij zijn voor velen een vertrouwd gezicht. Dankzij de samenvoeging kunnen wij beschikken over de specialistische kennis van onze logopedisten.

Onze specialismen zijn:

 • eet-en drinkproblematiek bij (jonge) kinderen en volwassenen
 • logopedie bij afwijkende mondgewoonten (OMFT)
 • het behandelen van articulatiestoornissen, mbv de PROMPT techniek
 • behandeling van dyslexie (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie)
 • manuele facilitatie bij stemproblemen
 • sensorische integratie therapie
 • logopedie bij kinderen met het syndroom van Down
 • logopedie bij neurologische stoornissen

Daarnaast zijn Monique en Gertrude de oprichters van Studievaart B.V. Hier kunt u terecht voor huiswerkbegeleiding, individuele bijles, een curus Leren Leren of individuele taaltrajecten.

Wees welkom voor meer informatie op www.studievaart.nl

Vakgebieden

Mondgewoonten
Bij alle handelingen die met de mond worden verricht zoals bijvoorbeeld kauwen, slikken en praten zijn veel spieren betrokken o.a. kauw- en tongspieren. Bij verkeerd gebruik hiervan kan de stand van het gebit (ook na orthodontische behandeling) negatief beïnvloed worden. Het kan ook leiden tot een onduidelijke uitspraak zoals bv. slissen. De oorzaak van problemen in de mond gewoonten kunnen zijn; duimen, vinger zuigen, speenzuigen en open mondgedrag.

Stem
De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid en toonhoogte worden beïnvloed door de vorm en grote van het stemapparaat ( de larynx) maar ook door de manier waarop de stem gebruikt wordt.

– Heesheid/schorheid
– Wegvallen van de stem
– Keelschrapen en kuchen
– Wanneer het spreken inspanning kost

Bovenstaande klachten duiden vaak op een niet optimaal gebruik van de stem. De KNO-arts kan precies zien hoe de stembanden trillen en sluiten en of er iets met de stembanden aan de hand is. Soms is een operatie noodzakelijk, bijvoorbeeld bij een cyste op de stembanden, maar vaak kan logopedie uitkomst bieden.

Spraak- en taalontwikkeling
Men spreekt van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt vaak voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling geeft problemen, het kind wordt door de omgeving niet begrepen omdat het zich niet goed kan uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden. Het kind kan opstandig en driftig worden omdat het niet begrepen wordt of het kan zich steeds meer terugtrekken. Wanneer een kindje ouder wordt kan ook het leren op school moeizamer verlopen.

Heeft u twijfels over de taalontwikkeling van uw kind? Dan kunt u de vragenlijst van de SNEL test invullen. Doe de test!

Stotteren
Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraak gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden klanken er met veel spanning uitgeperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen. Voorbeelden zijn meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen zoals het vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.

Afasie/dysarthrie
Een afasie ontstaat vaak door een hersenbloeding of een herseninfarct. Er kunnen problemen zijn met het spreken, het lezen, het schrijven en het begrijpen van taal. Een dysartrie is een spraakstoornis die kan ontstaan na een beschadiging in de hersenen door bijvoorbeeld een hersenbloeding of herseninfarct. Ook kan een dysartrie ontstaan door een hersentumor, spierziekten of neurologische aandoeningen.. Het duidelijk verstaanbaar spreken wordt moeilijk en kost veel energie. Door een afasie en/of dysartrie ontstaan grote problemen in de communicatie.

Slechthorendheid
Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar. Soms is er sprake van tijdelijke slechthorendheid, bijvoorbeeld als een kind veel last heeft van oorontsteking, er kan ook sprake zijn van een aangeboren gehoorverlies. Als een kind slecht hoort zal dit invloed hebben op het verloop van de spraak- taalontwikkeling. Als gehoorproblemen op latere leeftijd ontstaan bijvoorbeeld ouderdomsslechthorendheid of slechthorendheid ten gevolge van harde muziek/ lawaai, kunnen er problemen optreden met het duidelijk spreken maar ook met het spraakverstaan. Spraakafzien kan helpen om de communicatie te verbeteren.

Slikstoornissen
Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen zijn bij zuigen, slikken en kauwen. Dit valt onder pre-verbale logopedie. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, bijvoorbeeld door een beroerte, kracht verlies bij COPD, MS of de ziekte van Alzheimer. Slikstoornissen kunnen grote invloed hebben op de gezondheid, het sociale leven en de kwaliteit van leven.

Hyperventilatie
Bij hyperventilatie is de ademhaling dieper en sneller dan gebruikelijk, daardoor verandert het koolstofdioxideniveau in het bloed waardoor er onder andere klachten kunnen ontstaan als, benauwdheid, duizeligheid, misselijkheid, tintelingen in de handen of rond de mond, steken op de borst en kramp. Vaak spelen gevoelens van onzekerheid, angst en stress mee.

Lees- en spellingsproblemen
Vaak komen de problemen met lezen en schrijven voort uit het niet beheersen van bepaalde vaardigheden (auditieve deelvaardigheden) . Kinderen leren in groep 2 o.a. het “hakken & plakken” van woordjes zodat ze bekend raken met het fenomeen letters en klanken waardoor ze in groep 3 verder kunnen met leren lezen en schrijven. Als de auditieve deelvaardigheden niet goed beheerst worden zullen ze in groep 2 vaak al moeite hebben met hakken en plakken waardoor de basis voor het leren lezen en schrijven niet goed gelegd wordt. Logopedie kan kinderen vanaf halverwege groep 2 helpen om het lees- en schrijfproces te bevorderen .

Dyslexie
Daarnaast kan er, als er ernstige enkelvoudige dyslexie bij het kind is geconstateerd, een vergoed dyslexietraject bij ons de praktijk worden gestart zodat het kind doelgericht op zijn of haar problemen geholpen wordt. Voor meer informatie over dyslexie, kunt u kijken op de website.

COGMED

Monique Meulenkamp is sinds 2012 werkzaam als gekwalificeerd Cogmed Coach. Cogmed WerkgeheugenTraining is een internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve methode om kinderen, adolecenten en volwassenen te helpen bij het verbeteren van hun concentratie.

Het programma is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en kan thuis worden gedaan met begeleiding op afstand door de erkende Cogmed Coach. Evidentie voor de effectiviteit is gevonden bij AD(H)D, werkgeheugenproblemen bij leermoeilijkheden, herstel na CVA en herstel na chemokuur.

De complete methode omvat:
– Intakegesprek
– 5 weken thuis trainen met wekelijks telefonische evaluatiegesprekken
– Toegang tot het werkgeheugen programma via Cogmed Training Web
– De Cogmed Coach houdt via internet elk detail van de training in de gaten om u zodoende bij te staan met adviezen op maat
– 6 maanden na afronding van het programma een follow-up gesprek
– Eindevaluatie
– Verlengde minitrainingen

Verbetering bij kinderen
Ouders en leraren merken een verbetering in het kunnen onthouden van opdrachten, zelfstandig werken, sociale vaardigheden en het nemen van initiatieven. Voor meer informatie over de Cogmed WerkgeheugenTraingen kunt u terecht op de website www.cogmed.nl

Gratis kennismaking
Ervaar de Cogmed Werkgeheugen Training op https://training.app.cogmed.com/demo daar kunt u inloggen voor demonstratieversies van de Cogmed RM (7-17 jaar) en QM (volwassenen en ouderen).

U kunt inloggen op:
https://training.app.cogmed.com/demo

Kosten
De kosten voor het volgen van de volledige training (inclusief intake, evaluatie en follow-up) bedragen € 795,-

"COMMUNICEREN IS ALLES.
DAAROM LOGOPEDIE!
"

Spreekvaart

Bereikbaarheid

Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0186-680176
Maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voice-mail. Er is ook behandeling in de avond of op zaterdag mogelijk. Voor vragen kunt u ons ook bereiken op info@spreekvaart.nl.

Vestigingen

Hoofdvestiging

  • Spreekvaart
   Einsteinstraat 4
   3281 NJ NUMANSDORP
   • Alle vestigingen zijn te bereiken op

    

Nevenvestigingen

Hoeksche Waard

Huisartsenpost “‘t Hellegat”
Kerkstraat 26
3286 AK Klaaswaal

CBS De Vliet
Berkenlaan 16
3286 XC Klaaswaal

OBS De Blieken
Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal

Reformatorische basisschool Groen van Prinstererschool
Kreupeleweg 4
3286 BC Klaaswaal

CBS De Regenboog
Johan Berkstraat 35
3284 XD Zuid-Beijerland

OBS De Eendragt
Johan Berkstraat 31
3284 XD Zuid-Beijerland

OBS De Pijler
Fazant 1
3299 BS Maasdam

CBS De Bron
Roerdompsingel 2
3281 JH Numansdorp

Het Numans-dorps-huis
Buttervliet 1
3281 KL Numansdorp

OBS De Dubbeldekker
Buttervliet 2
3281 LK Numansdorp

Gezondheidscentrum Strijen
Molenstraat 19B
3291 EE Strijen

CBS De Parel
Leeuwerikstraat 5
3291 XJ Strijen

Dienstencentrum Het Weegje
Weegje 1
3295 CT ‘s-Gravendeel

CBS De Bouwsteen
Vlasakker 3
3295 SH ‘s-Gravendeel

CBS De Weerklank/OBS De Vlashoek
Koetsveldlaan 19
3272 AL Westmaas

KDC Zomerkind
Van Oldenbarneveldstraat 10B
3264 VB Nieuw-Beijerland

ZML De Ark
Graaf van Egmondstraat 79
3261 AL Oud-Beijerland

OBS De Takkenbosse
Roerdompsingel 6
3281 JH Numansdorp

Nevenvestigingen

Goeree-Overflakkee

Praktijk Middelharnis
Meidoornstraat 10a
3241 BP Middelharnis

Praktijk Goedereede
Charbonstraat 11
3252AE Goedereede

Praktijk Ouddorp
Molenweg 4 D
3253AM Ouddorp

OBS De Inktvis
Hondsgalgweg 5
3247XW Dirksland

OBS De Regenboog
Weesmolenstraat 10
3257 XM Ooltgensplaat

OBS De Roxenisse
Julianaweg 4
3248 AN Melissant

Rotterdam

OBS Charlois
Clemensstraat 117
3082 CE Rotterdam

 Vestiging Rotterdam-Zuid
Wolphaertsbocht 133
3082 AJ Rotterdam

Spijkenisse

Gezondheidscentrum De Akkers
Lenteakker 3
3206 TB Spijkenisse

KBS De Akkers
Noordakker 3
3206TC Spijkenisse

KBS Paus Johannes School
Galileilaan 9
3204AK Spijkenisse

Schiedam

IKC Kethel
Lindeijerstraat 14
3121 JB Schiedam

Openbare Daltonschool de Klinker
Bernardus Ijzerdraadsingel 1
3122 CC Schiedam

OBS de Violier
Stockholm 1
3124 SG Schiedam

OBS Het Startblok Schiedam
Burgemeester van Haarenlaan 871
3119 GD Schiedam

Den Haag

KC Wondersteboven
Amalia van Solmsstraat 5,
2595 TA ‘s-Gravenhage

SBO het Avontuur
Windjammersingel 80
2496 ZC ‘s-Gravenhage

P. Oosterleeschool
Pieter Langendijkstraat 81
2533 TG ‘s-Gravenhage

SBO Het Mozaïek
Van den Eyndestraat 24
2582 EC ‘s-Gravenhage

KC Da Vinci
Erasmusweg 68
2532 CR Den Haag

Nevenvestigingen

Zoetermeer

RKBS de Buut
Lijnbaan 317
2728 AG Zoetermeer

Gorinchem eo

Praktijk Gorinchem
Edisonweg 30
4207 HG Gorinchem

KBS Mariëngaarde
Schepenenstraat 1
4204 BL Gorinchem

Daltonschool de Poorter
Schepenenstraat 5
4204 BL Gorinchem

CBS De Regenboog Gorinchem
Albertine Kehrerstraat 7
4207 MV Gorinchem

Jenaplanschool
Traverse 18
4207 GG Gorinchem

BS Graaf Reinald
Top Naeffstraat 26
4207 MT Gorinchem

Junior College Gorinchem
Albertine Kehrerstraat 7
4207 MV Gorinchem

SBO de Rotonde
Dr. Hiemstralaan 85
4205 KK Gorinchem

CBS Het Kleurenlint
Kruithoorn 7
4208 CJ Gorinchem

ZML De Kleine Wereld
Dokter Bauerstraat 154-156
4205 KE Gorinchem

CBS de Wegwijzer
Leijenburgplein 2A
4161 AR Heukelum

CBS De Hoeksteen
Nieuwe Schoolstraat 1
4211 CR Spijk

CBS Het Kompas
Esdoornlaan 4
4214DA Vuren

KLACHTEN
Het kan zijn dat u onverhoopt niet tevreden bent met de aanpak of werkwijze van de logopedist. Bespreek dit altijd eerst met de behandelend logopedist of leg het probleem schriftelijk voor aan de praktijkhouder. Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u gebruik maken van het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten (het College) of de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in Eerstelijn (de Klachten-commissie), het adres van deze organisaties is: Steinhagenseweg 2b Postbus 75, 3440 AB Woerden Telefoon: 0348 45 70 73

PRIVACYREGLEMENT
Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Voor ons privacyreglement klik hier.

BEHANDELVOORWAARDEN

U kunt onze behandelvoorwaarden hier vinden.

EXTERNE LINKS
NVLF   LCHW   Koninklijke Auris Groep   Stichting Afasie Nederland   Landelijke oudervereniging Balans